Decret nr. 85/1990 privind restabilirea regimului de funcţionare al „Automobil Clubului Roman”

Decret nr. 85/1990 privind restabilirea regimului de funcţionare al „Automobil Clubului Roman”
EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
Publicat în M.O. nr. 18 din 2 februarie 1990

Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

Art. 1 - Începînd cu data prezentului decret se restabileste regimul de organizare şi funcţionare al „Automobil Clubului Roman” (A.C.R.) potrivit actului prin care a fost autorizata înfiinţarea acestei asociaţii.

Art. 2 - Activităţile de asistenţa tehnica rutiera şi de ateliere, precum şi de însuşire şi perfecţionare a conducerii auto, trec de la primăriile judeţene şi a municipiului Bucureşti la „Automobil Clubul Roman”.
Baza materială aferentă acestor activităţi, precum şi spaţiile de cazare din cabanele turistice şi ambarcatiunile din Delta Dunării, preluate de către fostele consilii populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, potrivit anexelor nr. 1 şi nr. 2 ale Decretului nr. 128 din 27 aprilie 1985, se restituie „Automobil Clubului Roman” pe bază de protocol.
Restituirea bunurilor prevăzute în alin. 2 se face fără plata.

Art. 3 - Personalul aferent activităţilor ce se preiau potrivit prezentului decret va trece la „Automobil Clubul Roman” pe baza protocoalelor încheiate în conformitate cu dispoziţiile Decretului nr. 128 din 27 aprilie 1985 şi se considera transferat în interesul serviciului.
Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, precum şi personalul devenit disponibil, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 21 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice.

Art. 4 - Activul şi pasivul stabilite pe baza bilanţului unităţilor obligate la restituire la data publicării prezentului decret, împreună cu indicatorii de plan economici şi financiari şi cu contractele încheiate, trec la „Automobil Clubul Roman”.

Art. 5 - Se autoriza „Automobil Clubul Roman” sa reinfiinteze în subordinea sa Întreprinderea de turism automobilistic, care va avea ca obiect de activitate organizarea de acţiuni turistice automobilistice interne şi internaţionale, precum şi alte operaţiuni economice legate de aceste activităţi.

Art. 6 - Ministerul Economiei Naţionale şi Ministerul Finanţelor vor supune spre aprobare guvernului, în termen de 30 de zile de la data prezentului decret, măsuri privind indicatorii de plan economici şi financiari şi din bugetul de stat, iar la propunerea „Automobil Clubului Roman”, indicatorii proprii de încasări şi plati valutare ce revin acestuia pentru onorarea scrisorilor de credit, a documentelor de circulaţie rutiera internationala, a scrisorilor de garanţie emise de condiţiile legii şi a altor activităţi specifice.

Art. 7 - Operaţiunile de predare-primire şi protocoalele aferente se vor efectua în termen de 30 de zile de la publicarea prezentului decret.

Art. 8 - Decretul nr. 128 din 27 aprilie 1985 şi prevederile art. 1 şi 3 referitoare la Întreprinderea de turism internaţional automobilistic şi ale art. 9 din Decretul nr. 22 din 24 ianuarie 1984 se abroga.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

București, 1 februarie 1990.
Nr. 85.