Decret nr. 86/1990 privind organizarea Comisiei Naţionale pentru Standarde, Metrologie şi Calitate

EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
Publicat în M.O. nr. 18 din 2 februarie 1990

Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

Art. 1 - Se organizează Comisia Naţionala pentru Standarde, Metrologie şi Calitate ca urmare a încetării activităţii Comisiei Naţionale pentru Standarde şi Calitate.
Comisia Naţionala pentru Standarde, Metrologie şi Calitate are în componenta sa:
– Institutul român de standardizare;
– Institutul naţional de metrologie;
– Oficiul de stat pentru calitate.

Art. 2 - Oficiul de stat pentru invenţii şi mărci funcţionează în subordinea guvernului şi îşi păstrează structura şi obiectul de activitate.

Art. 3 - Buracu Victor Mihail se eliberează din funcţia de preşedinte al Comisiei Naţionale pentru Standarde şi Calitate.

Art. 4 - Dragulanescu Nicolae se numeşte în funcţia de preşedinte al Comisiei Naţionale pentru Standarde, Metrologie şi Calitate, cu grad de ministru secretar de stat.

Art. 5 - Se abroga art. 8 din Decretul nr. 27/1989, privind înfiinţarea unor organe centrale.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

Bucureşti, 1 februarie 1990.
Nt. 86.