Decret nr. 9/1990 privind înfiinţarea Ministerului Geologiei

Decret nr. 9/1990 privind înfiinţarea Ministerului Geologiei
EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
Publicat în M.O. nr. 1 din 3 ianuarie 1990

Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

Art. 1 - Pe data prezentului decret se înfiinţează Ministerul Geologiei prin reorganizarea Centralei-Departament a Geologiei, care se desfiinţează.

Art. 2 - Ioan Folea se numeşte în funcţia de ministru al geologiei.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

Bucureşti, 2 ianuarie 1990.
Nr. 9.