Decret nr. 93/1990 privind înfiinţarea Oficiului pentru Administraţia Locală

Decret nr. 93/1990 privind înfiinţarea Oficiului pentru Administraţia Locală
EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
Publicat în M.O. nr. 21 din 8 februarie 1990

Pentru a asigura conducerea generală de către guvern a activităţii organelor locale ale administraţiei în vederea îndeplinirii obiectivelor cuprinse în programul Consiliului Frontului Salvării Naţionale, Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

Art. 1 - Pe data prezentului decret se înfiinţează, ca organ central în subordinea guvernului, Oficiul pentru Administraţia Locală, care asigura îndrumarea unitară a activităţii primăriilor şi colaborarea cu organele centrale pentru soluţionarea problemelor specifice din unităţile administrativ-teritoriale.

Art. 2 - Atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale Oficiului pentru Administraţia Locală se stabilesc prin hotărîre a guvernului.

Art. 3 - Badescu Costica se numeşte în funcţia de preşedinte al Oficiului pentru Administraţia Locală, cu grad de ministru de stat.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

Bucureşti, 7 februarie 1990.
Nr. 93.