Hotărîrea de Guvern nr. 1076/1990 privind schimbarea subordonarii Oficiului de stat pentru invenţii şi mărci
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 113 din 16 octombrie 1990

Guvernul României hotărăşte:

Art. 1 - Oficiul de stat pentru invenţii şi mărci trece din subordinea guvernului în subordinea Ministerului Învăţămîntului şi Ştiinţei.

Art. 2 - Activitatea Oficiului de stat pentru invenţii şi mărci va fi coordonata direct de secretarul de stat, şef al Departamentului ştiinţei din Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei.

Art. 3 - Ministerul Finanţelor şi Ministerul Resurselor şi Industriei vor introduce modificările necesare în indicatorii economico-financiari ai Ministerului Învăţămîntului şi Ştiinţei, potrivit prevederilor prezentei hotărîri, în condiţiile Decretului nr. 86/1990 şi Hotărîrii guvernului nr. 374/1990.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

Bucureşti, 6 octombrie 1990.
Nr. 1076.