Hotărîrea de Guvern nr. 1100/1990 privind înfiinţarea Secretariatului de Stat pentru Handicapati
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 295 din 21 noiembrie 1992

Guvernul României hotărăşte:

Art. 1 - Se înfiinţează Secretariatul de Stat pentru Handicapati pe lîngă ministrul de stat însărcinat cu calitatea vieţii şi protecţia socială.

Art. 2 - În termen de 30 de zile se va prezenta spre aprobare proiectul de hotărîre privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Handicapati.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

Bucureşti, 13 octombrie 1990.
Nr. 1100.