Hotărîrea de Guvern nr. 1170/1990 privind aprobarea structurii organizatorice a Ministerului Comerţului şi Turismului

Hotărîrea de Guvern nr. 1170/1990 privind aprobarea structurii organizatorice a Ministerului Comerţului şi Turismului
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 191 din 24 septembrie 1991

Guvernul României hotărăşte:

Art. 1 - Se aprobă structura organizatorică a Ministerului Comerţului şi Turismului, potrivit anexei*), care înlocuieşte anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 805/1990 privind organizarea şi atribuţiile Ministerului Comerţului şi Turismului.

Art. 2 - Pe data prezentei hotărîri, Inspecţia comercială de stat din cadrul Departamentului comerţului interior şi Inspecţia de stat pentru turism din cadrul Departamentului turismului, cu un număr total de 27 posturi şi personal aferent, trec la Ministerul Finanţelor. Personalul care trece la Ministerul Finanţelor se considera transferat în interesul serviciului.

Art. 3 - Unităţile de învăţămînt, inclusiv bazele materiale aferente, din subordinea Ministerului Comerţului Interior şi Ministerului Turismului trec, pe data de 1.I.1991, pe bază de protocol, în subordinea Ministerului Învăţămîntului şi Ştiinţei.

Art. 4 - Denumirea Institutului naţional de conjunctura şi management comercial şi turistic se schimba în „Institutul naţional de conjunctura, marketing şi management pentru comerţ şi turism Virgil Madgearu”.
Institutul naţional „Virgil Madgearu” se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 805/1990. În cadrul institutului se organizează subunitati de cercetare pentru conjunctura şi markenting pentru comerţ interior, comerţ exterior şi turism, precum şi centrul de management pentru comerţ şi turism.
Notă *) Anexa se comunică instituţiilor interesate.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

Bucureşti, 2 noiembrie 1990.
Nr. 1170.