Hotărîrea de Guvern nr. 130/1991 privind înfiinţarea Regiei autonome a loteriilor şi pronosticurilor sportive din România

Hotărîrea de Guvern nr. 130/1991 privind înfiinţarea Regiei autonome a loteriilor şi pronosticurilor sportive din România
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 57 din 21 martie 1991

Guvernul României hotărăşte:

Art. 1 - Se înfiinţează Regia autonomă a loteriilor şi pronosticurilor sportive din România, denumita pe scurt Regia autonomă „Loto-Pronosport”, cu sediul în Bucureşti, calea Victoriei nr. 9, sectorul 3.
Regia autonomă „Loto-Pronosport” se constituie prin preluarea activului şi pasivului de la Administraţia autonomă a loteriilor şi pronosticurilor sportive, care se desfiinţează.

Art. 2 - Obiectul de activitate al Regiei autonome, „Loto-Pronosport” este:
– elaborează, organizează şi administrează pe întreg teritoriul tarii jocurile loteristice de pronosticuri sportive şi alte activităţi similare (tombole, bingo, jocuri mecanice sau electronice cu cistiguri, precum şi pariuri publice), cu taxa de participare în lei sau în devize convertibile;
– concesioneaza organizarea de către alte unităţi a unor sisteme loteristice, tombole, pronosticuri sportive sau altor sisteme de joc, în condiţiile stabilite prin normele în vigoare.

Art. 3 - Regia autonomă „Loto-Pronosport” va funcţiona în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 4 - Regia autonomă „Loto-Pronosport” are în structura sa subunitatile prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 5 - Conducerea Regiei autonome „Loto-Pronosport” se asigura prin consiliul de administraţie.
Preşedintele consiliului de administraţie este directorul general al Regiei autonome „Loto-Pronosport”, care se numeşte prin ordin al ministrului finanţelor.

Art. 6 - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art. 7 - Pe data prezentei se abroga Hotărîrea Guvernului 454/1990.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

Bucureşti, 25 februarie 1991.
Nr. 130.

ANEXA Nr. 1
Regulament de organizare şi funcţionare al Regiei autonome a loteriilor şi pronosticurilor sportive din România

ANEXA Nr. 2
LISTA cu subunitatile din structura Regiei autonome a loteriilor şi pronosticurilor sportive din România
1. Sucursala judeteana Alba
2. Sucursala judeteana Arad
3. Sucursala judeteana Arges
4. Sucursala judeteana Bacau
5. Sucursala judeteana Bihor
6. Sucursala judeteana Bistrita-Nasaud
7. Sucursala judeteana Botosani
8. Sucursala judeteana Braşov
9. Sucursala judeteana Brăila
10. Sucursala judeteana Buzau
11. Sucursala judeteana Caraş-Severin
12. Sucursala judeteana Calarasi
13. Sucursala judeteana Cluj
14. Sucursala judeteana Constanta
15. Sucursala judeteana Covasna
16. Sucursala judeteana Dîmboviţa
17. Sucursala judeteana Dolj
18. Sucursala judeteana Galaţi
19. Sucursala judeteana Giurgiu
20. Sucursala judeteana Gorj
21. Sucursala judeteana Harghita
22. Sucursala judeteana Hunedoara
23. Sucursala judeteana Ialomita
24. Sucursala judeteana Iaşi
25. Sucursala judeteana Maramures
26. Sucursala judeteana Mehedinti
27. Sucursala judeteana Mures
28. Sucursala judeteana Neamt
29. Sucursala judeteana Olt
30. Sucursala judeteana Prahova
31. Sucursala judeteana Satu Mare
32. Sucursala judeteana Salaj
33. Sucursala judeteana Sibiu
34. Sucursala judeteana Suceava
35. Sucursala judeteana Teleorman
36. Sucursala judeteana Timiş
37. Sucursala judeteana Tulcea
38. Sucursala judeteana Vaslui
39. Sucursala judeteana Vilcea
40. Sucursala judeteana Vrancea
41. Sucursala municipiului Bucureşti
42. Unitatea poligrafica (pentru confecţionarea şi ambalarea lozurilor în plic, tipărirea biletelor, buletinelor, formularisticii specifice şi a materialelor publicitare necesare bunei desfăşurări a activităţii Loto-Pronosport)
43. Centrul de calcul

NOTĂ:
Consiliul de administraţie al Regiei autonome ” Loto-Pronosport ” va stabili, denumirea, numărul, obiectul de activitate, structura organizatorică şi funcţională a subunitatilor din structura sa, conform prevederilor legale în vigoare, în funcţie de necesităţile activităţii.