Hotărîrea de Guvern nr. 1338/1990 privind înfiinţarea regiei autonome „Administraţia naţionala a aeroporturilor din România”

Hotărîrea de Guvern nr. 1338/1990 privind înfiinţarea regiei autonome „Administraţia naţionala a aeroporturilor din România”
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 3 din 10 ianuarie 1991

Guvernul României hotărăşte:

Art. 1 - Se înfiinţează regia autonomă „Administraţia naţionala a aeroporturilor din România”, ca persoana juridică, cu sediul în municipiul Bucureşti, soseaua Bucureşti-Ploiesti km 16,5.
Administraţia naţionala a aeroporturilor se constituie prin preluarea subunitatilor de stat prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2 - Administraţia naţionala a aeroporturilor din România are ca obiect principal de activitate administrarea şi exploatarea bazei aeroportuare naţionale, precum şi asigurarea mijloacelor tehnice de deservire la sol a aeronavelor şi pasagerilor, de control şi dirijare a zborurilor, a informaţiilor aeronautice interne şi internaţionale, pentru desfăşurarea în siguranţa a transporturilor aeriene de călători şi mărfuri, precum şi altor zboruri ale aviaţiei în spaţiul aerian repartizat aeroporturilor.

Art. 3 - Administraţia naţionala a aeroporturilor asigura dezvoltarea, modernizarea şi reînnoirea pistelor, căilor de rulare şi platformelor, echipamentelor, instalaţiilor, construcţiilor şi celorlalte mijloace din dotare, întreţinerea şi reparaţiile acestora, precum şi introducerea tehnologiilor moderne de deservire aeroportuara.

Art. 4 - Patrimoniul net al Administraţiei naţionale a aeroporturilor este de 2.593.029 mii lei, conform datelor din bilanţul contabil la 30.06.1990, constituit din suma patrimoniilor prevăzute în anexa nr. 1.
Administraţia naţionala a aeroporturilor îşi va definitivă patrimoniul pe baza reevaluarii acestuia în condiţiile prevăzute de lege, activitate care se va finaliza pînă la data de 31.12.1990.

Art. 5 - Administraţia naţionala a aeroporturilor din România realizează cooperarea în domeniul sau de activitate cu organele similare din statele cu care se întreţin relaţii aviatice civile şi cu organizaţiile internaţionale specializate în acest domeniu.

Art. 6 - Pentru realizarea activităţii proprii, regia autonomă poate încheia contracte de import-export şi de asigurare de asistenţa tehnica sau servicii cu partenerii din ţara sau străinătate.

Art. 7 - Taxele şi tarifele, în lei şi în valută, se stabilesc de Consiliul de administraţie al regiei autonome, cu respectarea prevederilor legale şi înţelegerilor internaţionale în acest domeniu.
Pentru dezvoltarea şi modernizarea rapida, impusa de standardele internaţionale, se pot utiliza o parte din fondurile valutare şi în lei realizate din încasări, conform legii.

Art. 8 - Administraţia naţionala a aeroporturilor întocmeşte şi aproba normative, regulamente şi instrucţiuni de serviciu pentru protecţia navigaţiei aeriene, exploatarea, întreţinerea şi repararea bazei tehnice aeroportuare, construcţiilor şi celorlalte mijloace din dotare, precum şi pentru operaţiunile financiar-contabile specifice.

Art. 9 - Administraţia naţionala a aeroporturilor se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare din anexa nr. 2 la prezenta hotărîre.

Art. 10 - Personalul care trece la Administraţia naţionala a aeroporturilor, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărîri, se considera transferat în interesul serviciului.
Personalul prevăzut la alineatul precedent, în cazul în care este trecut în funcţii cu niveluri de salarizare mai mici, urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărîri, are dreptul la salariul tarifar avut şi sporul de vechime, după caz, timp de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri.

Art. 11 - Pînă la apariţia noilor reglementări în domeniu, salarizarea personalului din aparatul central al Administraţiei naţionale a aeroporturilor se face potrivit prevederilor anexei VI, litera A din Legea nr. 57/1974, iar personalul din unităţile componente, conform prevederilor anexelor IV, V şi VII ale aceleiaşi legi.

Art. 12 - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art. 13 - Orice dispoziţie contrară prezentei hotărîri se abroga.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

Bucureşti, 21 decembrie 1990.
Nr. 1338.

ANEXA Nr. 1
SUBUNITATILE din structura regiei autonome „Administraţia naţionala a aeroporturilor din România”
A. Aeroporturi internaţionale
1. Aeroportul Bucureşti – Otopeni
2. Aeroportul Constanta – Mihail Kogălniceanu
3. Aeroportul Timişoara
B. Aeroporturi interne
1. Aeroportul Arad
2. Aeroportul Baia Mare
3. Aeroportul Bacau
4. Aeroportul Bucureşti – Baneasa
5. Aeroportul Cluj-Napoca
6. Aeroportul Caransebes
7. Aeroportul Craiova
8. Aeroportul Iaşi
9. Aeroportul Oradea
10. Aeroportul Satu Mare
11. Aeroportul Sibiu
12. Aeroportul Suceava
13. Aeroportul Tirgu Mures
14. Aeroportul Tulcea
C. Baza de deservire tehnica şi reparaţii aeroportuare (B.D.T.R.A.)

ANEXA Nr. 2
Regulament de organizare şi funcţionare a regiei autonome „Administraţia naţionala a aeroporturilor din România”