Hotărîrea de Guvern nr. 149/1990 privind trecerea patrimoniului Uniunii Tineretului Comunist în administrarea unor ministere, organe centrale şi locale

Hotărîrea de Guvern nr. 149/1990 privind trecerea patrimoniului Uniunii Tineretului Comunist în administrarea unor ministere, organe centrale şi locale
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 219 din 2 septembrie 1992

În conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 10/1989 privind constituirea, organizarea şi functionarea Guvernului României, Guvernul României hotaraste:

Art. 1 - Pe data prezentei hotărîri, bunurile aflate în patrimoniul Uniunii Tineretului Comunist trec în proprietatea statului şi vor fi administrate de către organele centrale şi locale, după cum urmeaza:
a) La Ministerul Culturii:
– Obiectele de arta şi alte bunuri artistice existente în patrimoniul U.T.C;
– Ansamblul artistic al Uniunii Tineretului Comunist – în mod provizoriu;
– Casele de cultura şi cluburile tineretului, cu bunurile existente în dotarea acestora, potrivit anexei nr. 1*) şi 2*) -în mod provizoriu;
b) La Ministerul Sporturilor:
– Bazele sportive şi de agrement, cu bunurile existente în dotarea acestora, potrivit anexei nr. 3*);
c) Sediile şi bunurile comitetelor judetene, municipale, orăşeneşti şi comunale ale U.T.C trec în administrarea primariilor, cu excepţia sediilor din municipiul Brasov şi Tirgu Mures care vor trece la Biroul de Turism pentru Tineret şi a celui din municipiul Cluj-Napoca, care trece la Ministerul Culturii;
d) Bunurile apartinind organizaţiilor U.T.C din întreprinderi, institutii, scoli şi camine de nefamilisti trec în patrimoniul şi administrarea unităţilor respective;
e) Sediul Asociaţiei tineretului şi studenţilor români pentru Natiunile Unite din Bucureşti, calea Victoriei nr. 120, precum şi mobilierul şi obiectele de inventar din fostul sediu al C.C. al U,T.C., trec la Intreprinderea de Administrare a Cladirilor, iar cladirea din Bucureşti, str. Cristian Tell nr. 10, trece la Biblioteca „Mihail Sadoveanu” din Capitala.

Art. 2 - Disponibilitatile banesti ale Uniunii Tineretului Comunist se virează într-un cont la nivel central, iar după efectuarea plăţilor datorate de U.T.C privind drepturile de salarii, furnizori neachitati, investitii, reparatii capitale, reparatii curente, extinderi aprobate pentru anul 1990 (conform anexelor nr. 4*) şi nr. 5), precum şi alte plati prevăzute de lege ce se fac venit la bugetul statului.

Art. 3 - Obiectivele de investitii şi alte lucrari de natura investitiilor prevăzute în anexa nr. 6*) se sisteaza.
Ministerul Economiei Naţionale împreună cu Ministerul Culturii vor prezenta la Guvern, în termen de 15 zile, masurile ce se impun în legătură cu necesitatea şi oportunitatea continuarii acestor lucrari.

Art. 4 - Ministerul Economiei Naţionale şi Ministerul Finanţelor vor introduce modificările corespunzătoare în planul şi bugetul de stat pe anul 1990, ca urmare a aplicarii prezentei hotărîri.
Notă *) Anexele nr. 1-6 au fost comunicate, de către initiator, celor interesati.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

Bucureşti, 16 februarie 1990.
Nr. 149.