Hotărîrea de Guvern nr. 185/1990 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor de muncă şi ocrotiri sociale judeţene şi a municipiului Bucureşti

Hotărîrea de Guvern nr. 185/1990 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor de muncă şi ocrotiri sociale judeţene şi a municipiului Bucureşti
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 44 din 30 martie 1990

Guvernul României hotărăşte:

Art. 1 - În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti vor funcţiona în continuare direcţii de muncă şi ocrotiri sociale, care vor fi subordonate Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale şi primăriilor judeţene şi a municipiului Bucureşti.

Art. 2 - (1) Structura organizatorică a direcţiilor de muncă şi ocrotiri sociale judeţene şi a municipiului Bucureşti se stabileşte de Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale în limita totală a 3169 posturi, din care 483 număr maxim de posturi de conducere.
(2) Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale va face repartizarea numărului de posturi pe direcţiile de muncă şi ocrotiri sociale judeţene şi a municipiului Bucureşti.
(3) Principalele atribuţii ale direcţiilor de muncă şi ocrotiri sociale sînt cele referitoare la:
– evidenta, încadrarea, utilizarea şi instruirea forţei de muncă;
– salarizare, organizarea şi normarea muncii şi legislaţia muncii;
– asigurări sociale, pensii şi ocrotiri sociale;
– expertiza medicală şi recuperarea capacităţii de muncă.

Art. 3 - În cadrul direcţiilor de muncă şi ocrotiri sociale judeţene şi a municipiului Bucureşti vor funcţiona camere de muncă, care au atribuţii în soluţionarea problematicii salariaţilor din unităţile organizate pe baza liberei iniţiative.

Art. 4 - (1) Cabinetele judeţene şi al municipiului Bucureşti de organizare economico-socială din subordinea centrelor şi oficiilor teritoriale de calcul electronic trec cu tot patrimoniul în subordinea direcţiilor de muncă şi ocrotiri sociale judeţene şi a municipiului Bucureşti, sub denumirea de cabinete de organizare.
(2) Obiectul de activitate al cabinetelor de organizare îl reprezintă efectuarea de analize şi elaborarea de studii şi proiecte de organizare, precum şi asistenţa de specialitate în rezolvarea problemelor privind activitatea de organizare şi conducere a unităţilor din teritoriu.

Art. 5 - Nomenclatura funcţiilor şi nivelul de salarizare al personalului direcţiilor de muncă şi ocrotiri sociale se stabilesc de Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale, potrivit legii.

Art. 6 - Ministerul Economiei Naţionale şi Ministerul Finanţelor vor lua măsuri pentru a introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economico-financiari ai primăriilor judeţene ca urmare a aplicării prezentei hotărîri.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

Bucureşti, 27 februarie 1990.
Nr. 185.