Hotărîrea nr. 2/1990 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei de redactare a proiectului Constituţiei României

Hotărîrea nr. 2/1990 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei de redactare a proiectului Constituţiei României
EMITENT: ADUNAREA CONSTITUANTĂ
Publicat în M.O. nr. 90 din 12 iulie 1990

Adunarea Constituantă adopta prezenta hotărîre.

Articolul UNIC - Se aprobă componenţa nominală a Comisiei de redactare a proiectului Constituţiei României, potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărîre.

PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR
MARŢIAN DAN

PREŞEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU

Bucureşti, 11 iulie 1990.
Nr. 2.

ANEXA
1. Marian Enache – jurist, vicepreşedinte al Adunării Deputaţilor, grupul parlamentar al F.S.N.
2. Ioan Leş – deputat, jurist, grupul parlamentar al F.S.N.
3. Ioan Timiş – deputat, jurist, grupul parlamentar al F.S.N.
4. Alexandru Albu – deputat, prof. univ. dr., A.S.E., grupul parlamentar al F.S.N.
5. Mihai Golu – deputat, psiholog, prof. univ. dr., Universitatea Bucureşti, grupul parlamentar al F.S.N.
6. Nicolae S. Dumitru – deputat, sociolog, conf. univ. dr., grupul parlamentar al F.S.N.
7. Dan Lăzărescu – deputat, scriitor, grupul parlamentar al P.N.L.
8. Gheorghe Frunda – deputat, avocat, grupul parlamentar al U.D.M.R.
9. Vasile Gionea – deputat, jurist, prof. univ. dr., grupul parlamentar al P.N.Ţ.C.D.
10. Ioan Florea – deputat, economist, grupul parlamentar ecologist şi social-democrat
11. Niculae Iuruc – deputat, inginer agronom, grupul parlamentar agrar şi socialist democratic
12. Echim Andrei – deputat, jurist, grupul parlamentar al minorităţilor naţionale (altele decît cea maghiară)
13. Victor Anangnoste – senator, avocat, grupul parlamentar al F.S.N.
14. Mihai Iacobescu – senator, istoric, conf. univ. dr., grupul parlamentar al F.S.N.
15. Mihăiţă Postolache – senator, inginer, grupul parlamentar al F.S.N.
16. Ion Predescu – senator, avocat, grupul parlamentar al F.S.N.
17. Ioan Rus – senator, jurist, grupul parlamentar al F.S.N.
18. Romulus Vulpescu – senator, scriitor, grupul parlamentar al F.S.N.
19. Augustin Zăgrean – senator, jurist, grupul parlamentar al F.S.N.
20. Mircea Curelea – senator, avocat, grupul parlamentar al P.N.L.
21. Adrian-Ovidiu Moţiu – senator, prof. univ. dr., Partidul pentru Uniunea Naţională a Românilor din Transilvania
22. Hajdu Menyhert Gabor – senator, jurist, grupul parlamentar al U.D.M.R.
23. Antonie Iorgovan – senator, conf, univ. dr., independent
24. Florin Vasilescu – jurist, doctor în drept, consilier la Preşedinţia României
25. Mihai Constantinescu – jurist, doctor în drept, consilier al primului-ministru
26. Ioan Vida – jurist, doctor în drept, consilier la compartimentul tehnic legislativ din cadrul Direcţiei serviciilor legislative a aparatului Adunării Deputaţilor
27. Ioan Muraru – jurist, doctor în drept, conf. univ., Universitatea Bucureşti
28. Ion Deleanu – jurist, doctor în drept, conf. univ., Universitatea Cluj-Napoca.