Hotărîrea de Guvern nr. 237/1990 privind structura organizatorică a Comisiei Naţionale de Informatica

Hotărîrea de Guvern nr. 237/1990 privind structura organizatorică a Comisiei Naţionale de Informatica
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 220 din 2 septembrie 1992

Guvernul României hotărăşte:

Art. 1 - Se aprobă structura organizatorică a Comisiei Naţionale de Informatica, înfiinţată prin Decretul nr. 105 din 8 februarie 1990, potrivit anexei nr. 1*). Se aprobă obiectivele, atribuţiile şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Informatica, potrivit anexei nr. 2*).

Art. 2 - Unităţile subordonate Comisiei Naţionale de Informatica sînt prevăzute în anexa nr. 3*). Centrul Naţional de Difuzare Produse Informatice şi Pregătire Personal în Domeniul Informaticii se înfiinţează prin prezenta hotărîre, urmînd a se separa din cadrul Institutului de Cercetări în Informatica.

Art. 3 - Ministerul Economiei Naţionale şi Ministerul Finanţelor vor lua măsuri pentru a introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economico-financiari ai Comisiei Naţionale de Informatica.

Notă *) Anexele nr. 1-3 au fost transmise, de către initiator, celor interesaţi.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

Bucureşti, 8 martie 1990.
Nr. 237.