Hotărîrea de Guvern nr. 27/1990 privind înfiinţarea unor institute de cercetări

Hotărîrea de Guvern nr. 27/1990 privind înfiinţarea unor institute de cercetări
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 5 din 9 ianuarie 1990

Guvernul României hotărăşte:

Art. 1 - Se înfiinţează, în subordinea Ministerului Industriei Electrotehnicii, al Electronicii şi Informaticii prin reorganizarea Institutului de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică pentru tehnica de calcul şi informatica Bucureşti, care se desfiinţează, următoarele institute:
1. Institutul de cercetări pentru informatica;
2. Institutul de cercetări pentru calculatoare electronice;
3. Institutul de cercetări pentru echipamente de calcul şi periferice.

Art. 2 - Centrele teritoriale de calcul electronice trec din subordinea fostelor consilii populare judeţene în subordinea Ministerului Industriei Electrotehnicii, al Electronicii şi Informaticii.

Art. 3 - În cadrul Ministerului Industriei Electrotehnicii, al Electronicii şi Informaticii se înfiinţează Direcţia generală de informatica.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

Bucureşti, 8 ianuarie 1990.
Nr. 27.