Hotărîrea de Guvern nr. 28/1990 privind înfiinţarea Institutului pentru sondarea opiniei publice

Hotărîrea de Guvern nr. 28/1990 privind înfiinţarea Institutului pentru sondarea opiniei publice
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 6 din 10 ianuarie 1990

Guvernul României hotărăşte:

Art. 1 - Se înfiinţează Institutul pentru sondarea opiniei publice, ca organ independent, cu finanţare de la bugetul statului, precum şi cu autofinanţare.

Art. 2 - Datculescu Petre se numeşte în funcţia de director al Institutului pentru sondarea opiniei publice.

PRIM-MINISTRU
MIHAIL DRAGANESCU

Bucureşti, 9 ianuarie 1990.
Nr. 28.