Hotărîrea de Guvern nr. 35/1992 privind înfiinţarea Comitetului de Coordonare a Programelor Umanitare pentru România

Hotărîrea de Guvern nr. 35/1992 privind înfiinţarea Comitetului de Coordonare a Programelor Umanitare pentru România
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 13 din 5 februarie 1992

Guvernul României hotărăşte:

Art. 1 - Pe data prezentei hotărîri se înfiinţează Comitetul de Coordonare a Programelor Umanitare pentru România, cu sediul în Bucureşti,b-dul Magheru nr. 7, sector 1, organ interdepartamental pentru coordonarea şi gestionarea fondurilor acordate de Comunitatea Economică Europeană, alte organizaţii şi organisme internaţionale, în cadrul programelor umanitare de ajutorare pentru România.

Art. 2 - Comitetul de Coordonare a Programelor Umanitare pentru România este compus din Consiliul de administraţie şi Secretariatul operativ.
Consiliul de administraţie formulează propuneri, recomandări şi stabileşte priorităţile pentru întreaga activitate de ocrotire a copilului şi utilizarea fondurilor prevăzute la art. 1.

Art. 3 - Consiliul de administraţie este compus din cîte doi reprezentanţi de la Ministerul Sănătăţii, Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Economiei şi Finanţelor, Secretariatul de Stat pentru Handicapati şi Comitetul pentru Sprijinirea Instituţiilor de Ocrotire a Copilului şi cîte un reprezentant de la Ministerul Justiţiei, Ministerul de Interne şi Ministerul Apărării Naţionale.

Art. 4 - Secretariatul operativ al Comitetului de Coordonare a Programelor Umanitare pentru România este compus din specialişti, delegaţi pe perioade limitate de timp, de către ministerele şi celelalte organe centrale prevăzute la art. 3. Coordonarea acestuia revine Comitetului Naţional pentru Sprijinirea Instituţiilor de Ocrotire a Copilului.

Art. 5 - Preşedintele şi secretarul Comitetului de Coordonare a Programelor Umanitare pentru România se numesc prin decizie a primului-ministru.

PRIM-MINISTRU
THEODOR STOLOJAN
Contrasemnează:
—————
Ministrul învăţămîntului şi ştiinţei
Mihail Golu

Ministrul sănătăţii
Mircea Maiorescu

Ministrul muncii şi protecţiei sociale
Dan Mircea Popescu

Secretariatul de stat pentru handicapati
Rodica Munteanu

Comitetul pentru Sprijinirea Instituţiilor de Ocrotire a Copilului
Alexandra Zugravescu

Bucureşti, 27 ianuarie 1992.
Nr. 35.