Hotărîrea de Guvern nr. 387/1990 privind unele măsuri în legătură cu asigurarea autovehiculelor

Hotărîrea de Guvern nr. 387/1990 privind unele măsuri în legătură cu asigurarea autovehiculelor
EMITENT: GUVERN
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 23 aprilie 1990

Guvernul României hotaraste:

Art. 1 - Persoanele juridice care deţin tramvaie se asigura prin efectul legii pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule, pentru care vor plati o primă de asigurare de 175 lei/an pentru fiecare tramvai cu sau fără remorca.

Art. 2 - Prevederile art. 1 se aplică începînd cu data prezentei hotărîri.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

Bucureşti, 9 aprilie 1990.
Nr. 387.