Hotărîrea nr. 47/1998 privind modificarea structurii şi componentei Guvernului

Hotărîrea nr. 47/1998 privind modificarea structurii şi componentei Guvernului
EMITENT: PARLAMENT
Publicat în M.O. nr. 489 din 18 decembrie 1998

Parlamentul României adopta prezenta hotărâre.

Art. 1 - La propunerea primului-ministru, structura şi componenta Guvernului vor fi modificate după cum urmează:
A. Pe data prezentei hotărâri, componenta Guvernului, aprobată prin Hotărârea Parlamentului României nr. 6/1998, se restrânge. Ca urmare, calitatea de membru al Guvernului încetează pentru ministrul privatizării, ministrul comunicaţiilor, ministrul reformei, preşedinte al Consiliului pentru Reforma, ministrul turismului, ministrul cercetării şi tehnologiei, ministrul pentru relaţiile cu Parlamentul şi pentru secretarul de stat din Ministerul Apărării Naţionale.
B. Ministru de stat, ministrul apărării naţionale va asigura relaţiile Guvernului cu Parlamentul.

Art. 2 - Orice dispoziţii contrare se abroga.

Art. 3 - Prezenta hotărâre se comunică Preşedintelui României, în vederea exercitării atribuţiilor prevăzute la art. 85 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ION DIACONESCU

PREŞEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

Bucureşti, 16 decembrie 1998.
Nr. 47.