Hotărîrea de Guvern nr. 518/1993 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului gardienilor publici

Hotărîrea de Guvern nr. 518/1993 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului gardienilor publici
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 245 din 14 octombrie 1993

În temeiul Legii nr. 26/1993 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Corpului gardienilor publici, Guvernul României hotărăşte:

Art. 1 - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului gardienilor publici, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Fondurile financiare necesare funcţionarii Corpului gardienilor publici se asigura potrivit legii.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU
Contrasemnează:
—————
Secretar de stat,
şeful Departamentului pentru Administraţie Publică Locală,
Octav Cozmanca

Ministru de interne
George Ioan Danescu

Ministru de stat,
ministrul finanţelor,
Nicusor Constantinescu,
secretar de stat

Bucureşti, 27 septembrie 1993.
Nr. 518.

Regulament de organizare şi funcţionare a Corpului gardienilor publici