Hotărîrea de Guvern nr. 537/1990 privind funcţionarea direcţiilor financiare judeţene, Direcţiei generale financiare a municipiului Bucureşti, administraţiilor financiare municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi a Sectorului agricol Ilfov, precum şi a serviciilor sau birourilor financiare orăşeneşti

Hotărîrea de Guvern nr. 537/1990 privind funcţionarea direcţiilor financiare judeţene, Direcţiei generale financiare a municipiului Bucureşti, administraţiilor financiare municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi a Sectorului agricol Ilfov, precum şi a serviciilor sau birourilor financiare orăşeneşti
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 73 din 17 mai 1990

Guvernul României hotărăşte:

Art. 1 - Administraţiile financiare, serviciile sau birourile financiare, precum şi agenţii fiscali de la comune, funcţionează în subordinea direcţiilor financiare judeţene şi a Direcţiei generale financiare a municipiului Bucureşti, după caz.
Aceste unităţi financiare îndeplinesc şi rolul de organe locale de specialitate ale administraţiei de stat, pe lîngă primării.

Art. 2 - În vederea cointeresarii şi stimulării aparatului fiscal în identificarea şi impunerea activităţilor clandestine şi a evaziunilor fiscale, se constituie un fond de premiere în limita unei cote de 30 la suta din amenzile contravenţionale aplicate şi încasate pentru practicarea evaziunii şi nerespectarea legislaţiei de impozite şi taxe, ce se va utiliza la recompensarea persoanelor care şi-au adus o contribuţie însemnată în acest domeniu.
Condiţiile de acordare a recompenselor se stabilesc de direcţiile financiare judeţene şi Direcţia generală financiară a municipiului Bucureşti, cu avizul Ministerului Finanţelor şi al Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale.

Art. 3 - Prezenta hotărîre intră în vigoare pe data de 1 aprilie 1990.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

Bucureşti, 15 mai 1990.
Nr. 537.