Hotărîrea de Guvern nr. 62/1991 privind subordonarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci

Hotărîrea de Guvern nr. 62/1991 privind subordonarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 16 din 24 ianuarie 1991

Guvernul României hotărăşte:

Art. 1 - Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, organ central al administraţiei de stat, de specialitate în domeniul protecţiei proprietăţii industriale, cu activitate autonomă, trece din subordinea Ministerului Ştiinţei şi Învăţămîntului pe lîngă guvern.

Art. 2 - Activitatea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci va fi coordonată de către secretarul de stat însărcinat cu ştiinţa, membru al guvernului.
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci întocmeşte bilanţ propriu şi ordonator principal de credite, funcţionînd potrivit Hotărîrii guvernului nr. 374/1990.

Art. 3 - Ministerul Finanţelor şi Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei vor asigura transferarea fondurilor bugetare prevăzute pentru Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci pe anul 1991 din bugetul Ministerului Ştiinţei şi Învăţămîntului în bugetul propriu al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

Art. 4 - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se abrogă prevederile Hotărîrii guvernului nr. 1076 din 8 octombrie 1990.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

Bucureşti, 22 ianuarie 1991.
Nr. 62.