Hotărîrea de Guvern nr. 773/1990 privind înfiinţarea Secretariatului de Stat pentru Culte

Hotărîrea de Guvern nr. 773/1990 privind înfiinţarea Secretariatului de Stat pentru Culte
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 276 din 5 noiembrie 1992

Guvernul României hotărăşte:

Art. 1 - Se înfiinţează Secretariatul de Stat pentru Culte pe lîngă ministrul de stat însărcinat cu calitatea vieţii şi protecţia socială.

Art. 2 - În termen de 30 de zile se va prezenta spre aprobare proiectul de hotărîre privind atribuţiile, organizarea şi normele de funcţionare ale Secretariatului de Stat pentru Culte.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

Bucureşti, 9 iulie 1990.
Nr. 773.