Hotărîrea de Guvern nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

Hotărîrea de Guvern nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 58 din 31 ianuarie 2003

În temeiul art. 107 din Constituție, al art. 117 alin. (2) și al art. 118 alin. (2) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

Art. 1 - Se aprobă Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 decembrie 2002, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2 - Anexa la ordonanța de urgență menționată la art. 1 se modifica și se completează potrivit anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 februarie 2003.
(2) Pe aceeași dată Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 772/1966 privind aprobarea Regulamentului pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor în acest sector, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se abroga.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemnează:
—————
Ministru de interne
Ioan Rus

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței,
Traian Panait,
secretar de stat

Ministrul administrației publice
Octav Cozmanca

Ministrul educației și cercetării
Ecaterina Andronescu

Ministrul sănătății și familiei
Daniela Bartos

Ministrul finanțelor publice
Mihai Nicolae Tanasescu

București, 23 ianuarie 2003.
Nr. 85.

ANEXA Nr. 1
REGULAMENT de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
ANEXA Nr. 2
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41505?isFormaDeBaza=True&rep=True