Hotărîrea de Guvern nr. 940/1998 privind modalităţile de subordonare şi de numire în funcţie a comisarului general al Gărzii financiare

Hotărîrea de Guvern nr. 940/1998 privind modalităţile de subordonare şi de numire în funcţie a comisarului general al Gărzii financiare
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 507 din 29 decembrie 1998

În temeiul prevederilor art. 20 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare şi ale art. 107 alin. (2) din Constituţia României, Guvernul României hotărăşte:

Art. 1 - Garda financiară este pusă sub comanda unui comisar general.

Art. 2 - Comisarul general este numit prin ordin al ministrului finanţelor.
Funcţia de comisar general se salarizeaza conform prevederilor pct. 1 al cap. III din anexa nr. V la Legea nr. 154/1998, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemnează:
—————
Ministrul finanţelor
Decebal Traian Remes

Bucureşti, 23 decembrie 1998.
Nr. 940.