Legea nr. 106/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2001 privind înfiinţarea şi organizarea Institutului Naţional de Administraţie

Legea nr. 106/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2001 privind înfiinţarea şi organizarea Institutului Naţional de Administraţie
EMITENT: PARLAMENT
Publicat în M.O. nr. 185 din 18 martie 2002

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Articolul UNIC - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 81 din 30 august 2001 privind înfiinţarea şi organizarea Institutului Naţional de Administraţie, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.7 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul 3, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
„Art. 3. – (1) Institutul Naţional de Administraţie este condus de un consiliu de administraţie format din câte un reprezentant al următoarelor instituţii şi organizaţii: Ministerul Administraţiei Publice, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Integrării Europene, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Secretariatul General al Guvernului, Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici, Institutul Naţional de Administraţie, Federaţia Autorităţilor Locale din România, Asociaţia secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale din România.
(2) Ministerele prevăzute la alin. (1) şi Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici sunt reprezentate de persoane desemnate de conducătorul instituţiei publice şi care au funcţia de secretar de stat, director general sau o funcţie echivalenta. Reprezentantul Institutului Naţional de Administraţie este directorul general al acestuia.”

2. La articolul 12, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Consiliul de administraţie este format din: preşedinţii consiliilor judeţene ale judeţelor arondate centrelor regionale de formare continua, primarul municipiului pe raza căruia îşi are sediul central regional, respectiv primării sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi 1-2 reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei Publice.”

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
GHEORGHE BUZATU

Bucureşti, 8 martie 2002.
Nr. 106.