Legea nr. 157/1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 56/1998 privind unele măsuri pentru restructurarea Guvernului

Legea nr. 157/1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 56/1998 privind unele măsuri pentru restructurarea Guvernului
EMITENT: PARLAMENT
Publicat în M.O. nr. 500 din 18 octombrie 1999

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Articolul UNIC - Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 56 din 23 decembrie 1998 privind unele măsuri pentru restructurarea Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 30 decembrie 1998.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 septembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
ULM NICOLAE SPINEANU

Bucureşti, 12 octombrie 1999.
Nr. 157.