Legea nr. 177/1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 34/1998 privind reorganizarea Departamentului pentru Protecţia Copilului
EMITENT: PARLAMENT
Publicat în M.O. nr. 584 din 30 noiembrie 1999

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Articolul UNIC - Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34 din 12 noiembrie 1998 privind reorganizarea Departamentului pentru Protecţia Copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 432 din 16 noiembrie 1998, cu următoarea modificare:
– La articolul 3 alineatul (1), litera i) va avea următorul cuprins:
„i) coordonează şi îndrumă, în probleme specifice privind protecţia copilului aflat în dificultate, activitatea exercitată de autorităţile administraţiei publice locale.”

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
ULM NICOLAE SPINEANU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 5 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ACSINTE GASPAR

Bucureşti, 26 noiembrie 1999.
Nr. 177.