Legea nr. 205/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei

Legea nr. 205/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
EMITENT: PARLAMENT
Publicat în M.O. nr. 275 din 24 aprilie 2002

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Articolul UNIC - Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 36 din 26 februarie 2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 7 martie 2001, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul serviciilor de distribuţie a apei potabile, respectiv al serviciilor de canalizare, cererile de ajustare transmise de prestatorii de servicii publice respective către Oficiul Concurentei trebuie să fie însoţite de acordul consiliului local sau judeţean sub autoritatea căruia funcţionează.

2. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
Art. 4 – (1) În cazuri deosebite, cum ar fi restructurarea sau reorganizarea regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale, modificarea structurală a costurilor sau a producţiei ori modificarea condiţiilor de producţie, Oficiul Concurentei va analiza, la solicitarea producătorilor, prestatorilor sau, după caz, a autorităţii de reglementare, nivelul costurilor, al preţurilor şi al tarifelor la produsele şi serviciile prevăzute în anexa şi poate să avizeze, după informarea şi aprobarea Guvernului, niveluri de preţuri şi tarife mai mari decât cele rezultate conform dispoziţiilor art. 2 şi 3.


3. La articolul 8 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:
a) practicarea de către producători, prestatori şi importatori a unor preţuri sau tarife fără avizul Oficiului Concurentei sau a unor preţuri şi tarife mai mari decât cele avizate;

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

Bucureşti, 19 aprilie 2002.
Nr. 205.