Legea nr. 234/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

Legea nr. 234/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
EMITENT: PARLAMENT
Publicat în M.O. nr. 296 din 30 aprilie 2002

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Articolul UNIC - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 85 din 30 august 2001 privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.3 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, cu următoarele modificări:

1. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Adunarea generală a proprietarilor alege, dintre membrii asociaţiei de proprietari, o comisie de cenzori sau hotărăşte transferarea atribuţiilor comisiei de cenzori unor persoane fizice sau juridice, asociaţii sau agenţi economici specializaţi, pe bază de contract.”

2. La articolul 14, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Obligaţiile cetăţeneşti sunt cele stabilite, potrivit legii, de adunarea generală a proprietarilor.”

3. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
„Art. 19. – Consiliile locale, cu sprijinul aparatului propriu al consiliilor judeţene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, vor organiza exercitarea controlului financiar-contabil şi gestionar asupra activităţii asociaţiilor de proprietari, la solicitarea unuia sau mai multor membri ai asociaţiei.”

4. Articolul 22 va avea următorul cuprins:
„Art. 22. – Ministerul Administraţiei Publice, împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, va elabora, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, normele metodologice de punere în aplicare a prevederilor acesteia.”

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

Bucureşti, 23 aprilie 2002.
Nr. 234.