Legea nr. 252/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie

Legea nr. 252/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie
EMITENT: PARLAMENT
Publicat în M.O. nr. 266 din 23 mai 2001

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Articolul UNIC - Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 12 din 26 ianuarie 2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 6 februarie 2001, cu următoarea modificare:

– Articolul 4 va avea următorul cuprins:
„Art. 4. – Organizarea şi funcţionarea Autorităţii se aproba prin hotărâre a Guvernului în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.”

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
OVIDIU CAMELIU PETRESCU

Bucureşti, 16 mai 2001.
Nr. 252.