Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
EMITENT: PARLAMENT
Publicat în M.O. nr. 492 din 23 iulie 2007

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1 - În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Guvernul este abilitat ca de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2007, şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2007 să emită ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

I. Finanţe publice şi economie:
1. reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;
2. rectificarea bugetului de stat pentru anul 2007;
3. rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2007;
4. măsuri privind aprobarea scoaterii de la rezerva de stat a unor cantităţi de combustibili;
5. reglementări privind majorarea capitalului social al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R.-Marfă” – S.A.;
6. modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul privatizării;
7. modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul industriei de apărare.

II. Transporturi:
1. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare;
2. reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării;
3. reglementări privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora;
4. reglementări privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică;
5. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile, republicată;
6. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1997 privind infiinţarea Societăţii Comerciale „Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM” -S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/1998, cu modificările ulterioare:

III. Dezvoltare regională, lucrări publice şi locuinţe:
1. măsuri privind regimul aplicabil în vederea acordării finanţărilor nerambursabile în cadrul programelor PHARE CBC;
2. măsuri pentru amenajarea, conservarea şi dezvoltarea teritorială naţională şi regională;
3. măsuri privind relansarea activităţii în domeniul construcţiilor.

IV. Agricultură şi dezvoltare rurală:
1. modificarea şi completarea unor prevederi din secţiunea 1 „Contribuţia asupra producţiei de zahăr şi izoglucoză” a cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 97/2006;
2. reglementări privind importul produselor de protecţie a plantelor şi al mostrelor, ajutoarelor şi donaţiilor de produse de protecţie a plantelor din ţări terţe;
3. reglementări privind comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar.

V. Cultură:
– modificarea unor reglementări referitoare la domeniul cinematografiei.

VI. Sănătate:
1. modificarea şi completarea Legii nr. 457/2004 privind publicitatea şi sponsorizarea pentru produsele din tutun;
2. modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare;
3. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 41/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

VII. Turism:
– modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare.

VIII. Administraţie publică:
– măsuri privind recensământul populaţiei şi al locuinţelor.

IX. Comunicaţii:
– reglementări privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă.

X. Salarizare:
– reglementări privind salarizarea personalului Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului.

XI. Prorogarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege.

Art. 2 - În conformitate cu dispoziţiile art. 115 alin. (3) din Constituţia României, republicată, ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2007. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
BOGDAN OLTEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Bucureşti, 20 iulie 2007.
Nr. 266.