Legea nr. 288/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale „Loteria Română” – S.A.

Legea nr. 288/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale „Loteria Română” – S.A.
EMITENT: PARLAMENT
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 8 iunie 2001

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Articolul UNIC - Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 159 din 21 octombrie 1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale „Loteria Română” – S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 25 octombrie 1999, cu următoarea modificare:

– În tot cuprinsul ordonanţei de urgenta şi al statutului sintagma Ministerul Finanţelor se înlocuieşte cu sintagma Ministerul Finanţelor Publice.

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

Bucureşti, 5 iunie 2001.
Nr. 288.