Legea nr. 308/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 291/2000 privind stabilirea de măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea unor ministere
EMITENT: PARLAMENT
Publicat în M.O. nr. 312 din 12 iunie 2001

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Articolul UNIC - Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 291 din 29 decembrie 2000 privind stabilirea de măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea unor ministere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, cu următoarele modificări şi completări:

1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:
„ORDONANŢA DE URGENŢĂ privind organizarea şi funcţionarea unor ministere”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
„Art. 1. – (1) Se înfiinţează Ministerul Administraţiei Publice, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, iar Ministerul Funcţiei Publice se desfiinţează.
(2) Ministerul Administraţiei Publice asigură realizarea strategiei şi programului de guvernare în domeniul administraţiei publice locale şi monitorizează elaborarea şi aplicarea programelor de reforma de către ministere şi celelalte autorităţi publice centrale.”

3. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:
„(2) În subordinea consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor municipale, orăşeneşti şi comunale, precum şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti se organizează servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor. Inspectoratul Naţional pentru Evidenta Persoanelor asigura coordonarea şi controlul metodologic al acestor servicii publice comunitare.”

4. Alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:
„(2) În subordinea consiliilor locale şi judeţene se organizează servicii publice comunitare pentru situaţii de urgenta. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, asigura coordonarea şi controlul metodologic al acestor servicii publice comunitare.”

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
VALENTIN-ZOLTAN PUSKAS

Bucureşti, 7 iunie 2001.
Nr. 308.