Legea nr. 42/1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65 din 19 august 1994 privind organizarea activităţii de expertiza contabila şi a contabililor autorizaţi

Legea nr. 42/1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65 din 19 august 1994 privind organizarea activităţii de expertiza contabila şi a contabililor autorizaţi
EMITENT: PARLAMENT
Publicat în M.O. nr. 103 din 29 mai 1995

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Articolul UNIC - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 65 din 19 august 1994 privind organizarea activităţii de expertiza contabila şi a contabililor autorizaţi, emisă în temeiul art. 1 lit. k) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, cu următoarele modificări:

Articolul 4 alineatul (1) litera b) se completează şi va avea următorul cuprins:
„b) are studii economice superioare în specialitatea Contabilitate-finanţe, cu diploma recunoscută de Ministerul Învăţământului şi practica în specialitate de cel puţin 3 ani, sau studii economice superioare cu diploma recunoscută de Ministerul Învăţământului şi practica în specialitate de cel puţin 5 ani.”

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 mai 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ADRIAN NASTASE

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 mai 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

Bucureşti, 24 mai 1995.
Nr. 42.