Legea nr. 44/1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale

Legea nr. 44/1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
EMITENT: PARLAMENT
Publicat în M.O. nr. 88 din 25 februarie 1998

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Articolul UNIC - Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88 din 23 decembrie 1997*) privind privatizarea societăţilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997.
Notă *) În legătură cu înţelesul constituţional al art. 35 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, a se vedea pct. 2 din dispozitivul Deciziei Curţii Constituţionale nr. 34 din 17 februarie 1998, publicată la pag. 3.

Această lege a fost adoptată în condiţiile art. 113 din Constituţia României, în urma angajării, în şedinţa comuna din 21 ianuarie 1998, a răspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ION DIACONESCU

PREŞEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

Bucureşti, 20 februarie 1998.
Nr. 44.