Legea nr. 486/2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 225/2000 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv

Legea nr. 486/2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 225/2000 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv
EMITENT: PARLAMENT
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 28 septembrie 2001

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Articolul UNIC - Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 225 din 24 noiembrie 2000 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 25 noiembrie 2000.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
ALEXANDRU ATHANASIU

Bucureşti, 25 septembrie 2001.
Nr. 486.