Legea nr. 59/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar

Legea nr. 59/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar
EMITENT: PARLAMENT
Publicat în M.O. nr. 49 din 24 ianuarie 2002

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Articolul UNIC - Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 79 din 31 mai 2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 7 iunie 2001, cu următoarea modificare:

– La articolul 12, partea introductivă a alineatului (1) şi alineatul (3) vor avea următorul cuprins:
„Art. 12. – (1) Constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât sa constituie, potrivit legii penale, infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă:
………………………………………………………..
(3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile referitoare la regimul juridic al contravenţiilor.”

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
DORU IOAN TARACILA

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

Bucureşti, 16 ianuarie 2002.
Nr. 59.