Legea nr. 600/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 90/2003 privind înfiinţarea Agenţiei Române pentru Siguranţa Alimentelor

Legea nr. 600/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 90/2003 privind înfiinţarea Agenţiei Române pentru Siguranţa Alimentelor
EMITENT: PARLAMENT
Publicat în M.O. nr. 936 din 24 decembrie 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articolul UNIC - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 90 din 28 august 2003 privind înfiinţarea Agenţiei Române pentru Siguranţa Alimentelor, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.9 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, cu următoarea modificare:

– Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:
„Art. 8. – (1) Consiliul ştiinţific este format din minimum 7 personalităţi recunoscute în domeniile de competenţă ale Agenţiei.”

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE SENATULUI
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Bucureşti, 22 decembrie 2003.
Nr. 600.