Legea nr. 717/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice

Legea nr. 717/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice
EMITENT: PARLAMENT
Publicat în M.O. nr. 803 din 14 decembrie 2001

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Articolul UNIC - Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 80 din 31 mai 2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 12 iunie 2001, cu următoarele modificări şi completări:


1. La articolul 1, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:
„(5) Nu pot fi atribuite locuintele care sunt revendicate de foştii proprietari.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
„Art. 2. – (1) Pot beneficia de locuinta de serviciu, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, persoanele care ocupa funcţii de demnitate publică numite sau funcţii asimilate funcţiilor de demnitate publică, precum şi secretarii generali, directorii generali şi persoanele care sunt încadrate pe funcţii din cabinetul demnitarului în cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice.
(2) Nu beneficiază de locuinta de serviciu persoanele care au domiciliul sau deţin în proprietate imobile cu destinaţia de locuinta în municipiul Bucureşti.”

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
DORU IOAN TARACILA

Bucureşti, 4 decembrie 2001.
Nr. 717.