Legea nr. 78/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investiţiilor

Legea nr. 78/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investiţiilor
EMITENT: PARLAMENT
Publicat în M.O. nr. 230 din 8 aprilie 2009

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articolul UNIC - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85 din 24 iunie 2008 privind stimularea investiţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 27 iunie 2008.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANĂ

Bucureşti, 1 aprilie 2009.
Nr. 78.