Ordonanța de Urgență nr. 18/1999 privind trecerea Biroului Român de Metrologie Legală din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Industriei și Comerțului

Ordonanța de Urgență nr. 18/1999 privind trecerea Biroului Român de Metrologie Legală din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Industriei și Comerțului
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 116 din 22 martie 1999

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României, Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

Art. I - (1) Biroul Român de Metrologie Legală, organ de specialitate al administrației publice centrale, instituție publică cu personalitate juridică, trece din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Industriei și Comerțului.
(2) Institutul Național de Metrologie funcționează în subordinea Biroului Roman de Metrologie Legală.

Art. II - Articolul 5 din Ordonanța Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată și modificată prin Legea nr. 11/1994, se modifica și va avea următorul cuprins:
Art. 5 – Politica statului în domeniul metrologiei se realizează de către Ministerul Industriei și Comerțului prin Biroul Român de Metrologie Legală.

Art. III - Ordonanța Guvernului nr. 18/1992 privind încetarea activității Comisiei Naționale pentru Standarde, Metrologie și Calitate, aprobată prin Legea nr. 11/1994, se modifica după cum urmează:
1. La articolul 1 se elimina alineatul 1 litera b) și alineatul 2.
2. Alineatul 1 al articolului 2 va avea următorul cuprins:
Guvernul, prin hotărâre, va dispune organizarea și funcționarea în subordinea sa a organelor de specialitate prevăzute la art. 1 lit. a) și c).

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemnează:
—————
Ministrul industriei și comerțului
Radu Berceanu

Ministrul finanțelor
Decebal Traian Remes

București, 17 martie 1999.
Nr. 18.