Ordonanța de Urgență nr. 207/1999 privind înfiinţarea şi organizarea Ministerului Funcţiei Publice

Ordonanța de Urgență nr. 207/1999 privind înfiinţarea şi organizarea Ministerului Funcţiei Publice
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 649 din 30 decembrie 1999

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României, Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:

Art. 1 - (1) Se înfiinţează Ministerul Funcţiei Publice, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, având sediul în municipiul Bucureşti, prin reorganizarea Departamentului pentru Administraţie Publică Locală şi a Departamentului pentru Reforma Administraţiei Publice Centrale.
(2) Ministerul Funcţiei Publice asigura îndeplinirea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul administraţiei publice.

Art. 2 - (1) Ministerul Funcţiei Publice este condus de ministrul funcţiei publice, care are în subordine doi secretari de stat, un subsecretar de stat şi secretarul general al ministerului.
(2) Până la aprobarea hotărârii Guvernului privind organizarea, funcţiile şi atribuţiile Ministerului Funcţiei Publice acesta va îndeplini atribuţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 106/1998 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Administraţie Publică Locală şi în Hotărârea Guvernului nr. 976/1998 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Reforma Administraţiei Publice Centrale.

Art. 3 - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă personalul încadrat în cadrul Departamentului pentru Administraţie Publică Locală şi al Departamentului pentru Reforma Administraţiei Publice Centrale se considera transferat în interesul serviciului şi va fi salarizat conform anexei nr. V/1 – Coeficienţi de multiplicare pentru funcţii de specialitate, anexei nr. VIII/2 şi anexei nr. IX/1 la Legea nr. 154/1998.

Art. 4 - (1) Ministrul funcţiei publice este ordonator principal de credite.
(2) Până la aprobarea bugetului de stat pe anul 2000 Secretariatul General al Guvernului va asigura fondurile necesare pentru funcţionarea Ministerului Funcţiei Publice.
După intrarea în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2000 sumele respective vor face obiectul regularizării între Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Funcţiei Publice.
(3) Se autorizeaza Ministerul Finanţelor să efectueze în bugetul de stat modificările necesare prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
Contrasemnează:
—————
Ministrul funcţiei publice
Vlad Rosca

Ministrul finanţelor
Decebal Traian Remes

Ministrul muncii şi protecţiei sociale
Smaranda Dobrescu

Bucureşti, 29 decembrie 1999.
Nr. 207.