Ordonanţa nr. 18/1992 privind încetarea activităţii Comisiei Naţionale pentru Standarde, Metrologie şi Calitate

Ordonanţa nr. 18/1992 privind încetarea activităţii Comisiei Naţionale pentru Standarde, Metrologie şi Calitate
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 august 1992

În temeiul art. 107 alin. (3) din Constituţia României şi al Legii nr. 81/1992, Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

Art. 1 - Pe data prezentei ordonanţe, Comisia Naţionala pentru Standarde, Metrologie şi Calitate se reorganizează în organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, după cum urmează:
a) Institutul Roman de Standardizare;
b) Biroul Roman de Metrologie Legală;
c) Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor.
Pe aceeaşi dată, Institutul Naţional de Metrologie trece în subordinea Biroului Roman de Metrologie Legală.

Art. 2 - Guvernul, prin hotărîre, va dispune organizarea şi funcţionarea în subordinea sa a organelor de specialitate prevăzute la art. 1 lit. a)-c).
Comisia Naţionala pentru Standarde, Metrologie şi Calitate îşi încetează activitatea. Decretul nr. 86 din 1 februarie 1990 privind organizarea Comisiei Naţionale pentru Standarde, Metrologie şi Calitate se abroga.

PRIM-MINISTRU
THEODOR STOLOJAN
Contrasemnează:
—————
Ministrul industriei
Dan Constantinescu

Secretar de stat în Departamentul pentru Strategia Reformei şi Integrare Economică
Bujor-Bogdan Teodoroiu

Bucureşti, 21 august 1992.
Nr. 18.