Ordonanţa nr. 41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România

Ordonanţa nr. 41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 220 din 29 august 1997

În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, al art. 64 alin. 2 din Legea nr. 129/1996 privind transportul pe căile ferate române, al Ordonanţei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile şi al art. 1, lit. h), din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

Art. 1 - Se aprobă Regulamentul de transport pe căile ferate din România, anexa la prezenta ordonanţă.

Art. 2 - Prezenta ordonanţă intră în vigoare după 60 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.
Pe aceeaşi dată se abroga: Decretul nr. 2171 din 29 iulie 1929 privind aprobarea Regulamentului de transport al Căilor Ferate Române, publicat în Monitorul Oficial nr. 189 din 27 august 1929 şi prevederile referitoare la utilizarea mijloacelor feroviare din Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 425 din 8 mai 1975 publicată în Buletinul Oficial nr. 44 din 10 mai 1975 privind aprobarea Programului de măsuri pentru îmbunătăţirea utilizării mijloacelor de transport feroviare, auto şi pe apa, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Art. 3 - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Transporturilor, pe baza propunerilor Companiei Naţionale „Căile Ferate Române”, va emite norme de aplicare a Regulamentului de transport pe căile ferate din România.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA
Contrasemnează:
————–
Ministrul transporturilor
Traian Basescu

Ministru de stat,
ministrul industriei şi comerţului,
Calin Popescu-Tariceanu

Bucureşti, 28 august 1997.
Nr. 41.

Regulament de transport pe căile ferate din România