Ordonanţa nr. 116/1999 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor poştale nr. 83/1996

Ordonanţa nr. 116/1999 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor poştale nr. 83/1996
EMITENT: GUVERN
Publicat în M.O. nr. 426 din 31 august 1999

În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. D pct. 10 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

Articolul UNIC - Legea serviciilor poştale nr. 83/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 22 iulie 1996, se modifica şi se completează după cum urmează:

1. După alineatul (4) al articolului 21 se introduc alineatele (5) şi (6) cu următorul cuprins:
„(5) Pentru trimiterile poştale, în ţara şi în străinătate, efectuate de muzee şi biblioteci, prin intermediul sacilor M, operatorul de servicii poştale va percepe un tarif redus cu 70% .
(6) Sunt asimilate instituţiilor menţionate la alin. (5) şi centrele de cultura ale României în străinătate, precum şi bibliotecile ambasadelor României, ale instituţiilor de învăţământ superior şi ale centrelor de studii româneşti din străinătate.”

2. La articolul 23 se introduc alineatele (2) şi (3) cu următorul cuprins:
„(2) Nu se supun, de asemenea, tarifarii schimburile poştale între biblioteci şi muzee, în ţara şi în străinătate.
(3) Sunt asimilate instituţiilor prevăzute la alin. (2) şi centrele de cultura ale României în străinătate, precum şi bibliotecile ambasadelor României, ale instituţiilor de învăţământ superior şi ale centrelor de studii româneşti din străinătate.”

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemnează:
————–
Ministrul culturii,
Maria Berza,
secretar de stat

Ministrul finanţelor
Decebal Traian Remes

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Comunicaţii şi Informatica
Sergiu Iliescu

Bucureşti, 31 august 1999.
Nr. 116.